Inne

Oferta z zakresu kardiologii realizowana w placówce medycznej Sports Medic

{Oferta z zakresu kardiologii realizowana w placówce medycznej Sports Medic to usługi wyspecjalizowane. Kardiologia Wrocław to leczenie chorób i wad w obrębie układu krążenia i serca. Kardiolog najpierw zapisuje na właściwe badania, a potem wprowadza proces leczenia. Wykwalifikowani specjaliści do chorych ukierunkowani są indywidualnie, co wpływa na otrzymanie doskonałych rezultatów.

Zabiegi proponowane w placówce odnoszą się do kardiologii inwazyjnej. Opiera się ona na wykorzystaniu cewnika naczyniowego i kardiologii nieinwazyjnej. W ostatnim wypadku chodzi o diagnostykę i leczenie chorób układu krążenia oraz serca, bez konieczności fizycznej ingerencji w organizm. Wszechstronna opieka lekarska zawiera: konsultacje kardiologiczne, próby wysiłkowe EKG, badanie EKG Holter, badanie holter ciśnieniowy, USG serca, USG doppler, próby wysiłkowe, holtery ciśnieniowe, holtery EKG.

Kardiolodzy ze Sports Medic to mający spore doświadczenie oraz ciągle rozwijający umiejętności eksperci, mający doświadczenie w terapii dzieci, dorosłych a także osób uprawiających sport. Do specjalistów należy się zgłaszać, gdy odczuwa się: ból albo ucisk w klatce piersiowej, arytmię serca, duszności, czy omdlenia i uczucie osłabienia. W ośrodku można korzystać tak samo z konsultacji, jak i z wysokospecjalistycznych procedur leczniczych: koronarografii, zabiegów przezskórnej angioplastyki wieńcowej, wszczepienia rozrusznika i kardiowertera – defibrylatora, inwazyjnych badań elektrofizjologicznych, przezskórnej ablacji albo operacji kardiochirurgicznej.

Wykorzystanie nowoczesnego sprzętu, spora wiedza i umiejętności personelu medycznego motywują do leczenia się tutaj.

Wszechstronna diagnostyka kardiologiczna w Sports Medic zachęca do tego, żeby zgłosić się na rozpoznanie właśnie do tej placówki. Jeśli tylko ktokolwiek czuje się bez przerwy przemęczony, wchodzenie po schodach sprawi mu trudność, a także odczuwa ból w klatce piersiowej i kołatanie w sercu, to są to oznaki, z jakimi powinien zgłosić się do podanej placówki leczniczej. Kardiologia Wrocław dokładnie pokazuje, z jakimi symptomami się zgłaszać.

W czasie konsultacji kardiolodzy przyjrzą się pacjentowi a także udzielą podpowiedzi, w jaki sposób prowadzić zdrowy styl życia codziennie. Wskazują, że na tachykardię wpływają: wysiłek fizyczny, sytuacje stresowe, nadczynność tarczycy i gorączka. Wtedy też przeprowadza się w ośrodku wszechstronne badanie EKG.

Do ośrodka zgłaszają się również chorzy po przebytym koronawirusie. Jednym z najcięższych powikłań jest zapalenie mięśnia sercowego, jakie może doprowadzać nawet do niewydolności sercowego. Z tego powodu tak znaczące jest to, żeby pacjenci po przebytej chorobie obserwowali swój organizm. Wykwalifikowani kardiolodzy zajmą się pacjentami, którzy w ośrodku mogą czuć się bezpieczniej.

W celach diagnozy wykonywane są w klinice: badania echokardiograficzne, badania EKG, próby wysiłkowe, holter rejestrowany przez całą dobę w celu wykrycia zaburzeń rytmu serca oraz holter RR. Podwyższone wskazania do diagnostyki kardiologicznej obejmują: pacjentów z niebezpieczeństwem pojawienia się chorób sercowo – naczyniowych, pacjentów z obciążeniem rodzinnym, pacjentów wysokiego ryzyka którzy leczą się z powodu cukrzycy albo chorób miażdżycowych, osób które wykonują zawody wysokiego ryzyka oraz sportowców. Jeśli jest to konieczne, wykonywane są w placówce inwazyjne procedury diagnostyczne, do jakich zaliczają się: badania z wykorzystaniem cewników, ultrasonografia wewnątrznaczyniowa, pomiar ciśnienia wewnątrz tętnic wieńcowych oraz koronografia. Wykwalifikowani specjaliści do chorych podchodzą indywidualnie i to zapewnia bardzo dobre wyniki leczenia.