Inne

Ptak Roku: plebiscyt mający za zadanie rozpoznawanie ptaków żyjących na terenie Polski

Idea propagowania ptaków żyjących w Polsce, jak i poszerzania informacji o przyrodzie to coś, co jest zamysłem konkursu Ptak Roku. W bieżącej edycji wyselekcjonowane są takie ptaki polskie jak: Phasianus colchicus, Sylvia borin, Saxicola rubicola, Regulus regulus, coturnix coturnix, słowik rdzawy, trzcinniczek, Vanellus vanellus, jarzębatka, kowalik, Delichon urbicum, puszczyk, Chroicocephalus ridibundus, zaganiacz, czubatka, Apus apus, lerka, potrzos, Aegithalos caudatus i Anthus pratensis.

Witryna nie tylko promuje konkurs i ukazuje to, jakie z gatunków ptaków są do wybrania. Można też ogólnie rozszerzać swoją bazę wiedzy o otaczającym, czytając profile innych gatunków, a nie jedynie tych, jakie są w głosowaniu. Każdy gatunek jest wyjątkowo precyzyjnie opisany.

Opisy obejmą: wygląd, występowanie, wiadomości na temat odżywiania, tryb funkcjonowania, a także parę ciekawostek. Do wszystkich opisów dołączone są fotografie oraz źródła. Biorący udział w konkursie mogą wobec tego odwołać się do pozostałych pozycji, aby rozszerzać w dalszym ciągu własną wiedzę. W plebiscycie od 2022 roku zwyciężyły ptaki takie jak: trznadel zwyczajny, Luscinia luscinia i Oriolus oriolus. W trakcie oddawania głosów jedna osoba może wybrać tylko jeden z gatunków ptaka w czasie całego roku. Później punkty są zliczane przez aplikację. Corocznie znacznie więcej internautów przekazuje głosy.

+Reklama+

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY